Fransa’da Festiculture fuar etkinliğine katılım sağladık.

Yeni deneyimler, yeni projeler ve başarılarla dolu bir süreç… Festiculture adı verilen etkinlikte öncüsü olduğumuz alüminyum endüstrisini firmamız ile temsil ettik. Avrupa’nın üçüncü büyük fuar alanı olan Lyon Euroexpo, Türk kültür Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

Alüminyum ve Çelik

Aluminum vs. Steel
Weight to weight ratio
Aluminum is not as strong a material as steel, but being one-third its weight is the main reason it is used in aircraft construction.
Corrosion
It is made of iron, chromium, nickel, manganese and copper and has high resistance to corrosion, but aluminum can rust quickly in extremely acidic and basic environments because it has high oxidation and corrosion resistance.
Thermal Conductivity
Because aluminum has a much better thermal conductivity than steel, it is used in automobile radiators and air conditioning units.
Cost
Compared to stainless steel, aluminum has a more affordable price.
Machinability
Since aluminum is quite soft, it is easier to cut and shape. However, due to its resistance to abrasion, stainless steel has a harder structure, so working with these materials is more laborious and difficult than working with aluminum.
Source
Stainless steel is easier to weld than aluminum.
Thermal properties
Aluminum becomes very soft at about 400 degrees, while steel can be used at higher temperatures.
Electrical Conductivity
Stainless steel is a conductive material that is weak compared to most metals, but aluminum does a very good job of conductivity, so it is often used in high voltage power lines.
Strength
Stainless steel is stronger than Aluminum.
Effect on Food
Aluminum can cause a reaction in foods by affecting color and flavor, but stainless steel is a preferred material for use in the food industry because it is less reactive with food.

İç mimarlık nedir?

İç mimar Ne anlama geliyor?
İç mimar, mekan gereksinimlerini belirleyerek, renk ve aydınlatma gibi dekoratif unsurları seçerek iç mekanı işlevsel, güvenli ve güzel kılar. Binaların iç tasarımını, işlevsel ve estetik düzenlemesini yapar.

Bir iç mimar ne yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
İç mekanları estetik çekicilikle tasarlama ve mevcut alandan en iyi şekilde yararlanma görevini üstlenen iç mimarların sorumlulukları şunlardır;

Müşterinin hedeflerini ve projenin gereksinimlerini belirleme,
Alanın nasıl kullanılacağını planlama,
Elektrik düzenleri de dahil olmak üzere ön tasarım planlarının çizilmesi,
Aydınlatma, duvar kaplaması, döşeme ve sıhhi tesisat armatürleri gibi malzemeleri belirtin,
Bilgisayar destekli tasarım programları ve el çizimi becerilerini kullanarak projeler sunmak için eskiz, çizim ve kat planları üretmek.
İç tasarım projesi için bir zaman çizelgesi oluşturma,
Malzeme ve işçilik dahil proje bütçesinin belirlenmesi,
Devam eden tasarım projelerini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için yerinde gözlemler yapmak ve önerilerde bulunmak,
Müşterinin memnun olmasını sağlamak için projeden sonra müşteri ile iletişim kurmak,
Mimarlar, müteahhitler, ressamlar, döşemeciler ve inşaat mühendisleri dahil olmak üzere çeşitli meslektaşlarla işbirliği yapmak,
Sektörel yenilikleri yakından takip etmek.
Nasıl iç mimar Olunur?
Üniversitelerin 4 yıllık iç mimarlık bölümlerinden lisans derecesi almış kişiler iç mimar ünvanını almaya hak kazanırlar.

Bir iç mimarda Gerekli Özellikler
Tasarım fikirlerini gerçeğe dönüştüren iç mimarlarda aranan nitelikler şunlardır;

Estetik anlayışa sahip olmak estetik açıdan hoş ve güzel görünecek tasarımlar geliştirmek,
Detay odaklı olmak
Müşterilerle etkili iletişim kurmak,
Problem çözme yeteneğini göstermek
Yaratıcılık ve görsel farkındalık özelliklerini taşımak,
Proje yönetimi becerisine sahip olmak,
AutoCAD, SketchUp, 3D Max, Illustrator veya diğer tasarım programlarında yetkin olun.

İç mimari ile dekorasyon arasındaki farklar nelerdir?

Bir iç mimar ve bir dekoratör arasındaki farklar nelerdir?
Bugün mimarlık, detaylarda derinleşen ve kök salmış alt dallarını piyasaya sürdü. Ortaya çıkan terimler anlam olarak eski ancak pratikte yeni olsa da kavramsal kafa karışıklığı meydana geldi. Birbiriyle en çok karıştırılan kavramlar mimarlığın alt dalları; iç mimar ve dekoratör terimleridir. Kavramların genel karışıklığı, bu mesleklerin görev ve sorumluluklarının başladığı ve bittiği yerdir.

İç mimari uygulama ile dekorasyon arasındaki farklar nelerdir?

Bugün mimarlık, detaylarda derinleşen ve kök salmış alt dallarını piyasaya sürdü. Ortaya çıkan terimler anlam olarak eski ancak pratikte yeni olsa da kavramsal kafa karışıklığı meydana geldi. Birbiriyle en çok karıştırılan kavramlar mimarlığın alt dalları; iç mimarlık ve iç dekorasyon terimleridir. Kavramların genel karışıklığı, bu mesleklerin görev ve sorumluluklarının başladığı ve bittiği yerdir.

Son yıllarda iç mimari ve dekorasyon terimlerinin derinlemesine açıklanmasında çeşitli faktörler etkili olmuştur. Bu çalışmalar iç mimarlık alanında verilen eğitimin gelişmesine katkıda bulunmuş ve iç mimarlık mesleğinin kapsamını arttırmıştır. İç mimarlığın dekorasyon ve mobilya seçim-düzeninden oluştuğu algısını değiştirerek, iç mimarın mesleğine mimari ve teknik açıdan yaklaşmasına katkıda bulunmuştur.

Sonuç olarak üniversite ve enstitülerdeki iç mimarlık ve dekorasyon bölümleri, verilen eğitimin içeriğini daha doğru yansıtarak isimlerini iç mimarlık olarak değiştirmiştir. Bu tür kurslar ve üniversite bölümleri hızla popülerlik kazanmış, sürekli artan mimarlık eğitimi altyapısına sahip öğrencileri eğiterek iç mimarlık ile mimarlık arasındaki farkı tam olarak ayırt etmeyi daha da zorlaştırmıştır.

İç mimarlık nedir? Daha da önemlisi iç mimar, iç tasarım ve dekorasyonu birbirinden ayıran unsurlar nelerdir?

Yazının devamında sizlere tüm bu mesleklerin farklı görev ve sorumluluklarını kısaca anlatmaya çalıştım.

İÇ MİMARLIK NEDİR?

Öncelikle iç mimarlık bir meslekten çok bir konudur.

İç mimarlık terimi, son yıllarda iç mimarların artan görev ve sorumluluklarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İç mimarlık eğitiminde altyapı geliştirilmiş ve bilgisayar destekli çizim programlarının (CAD) kullanımı yaygınlaşmıştır. Günümüzde birçok üniversitenin iç mimarlık bölümlerinde binaların teknik özellikleri üzerine dersler verilmekte ve iç mimarlık ile mimarlığı birbirinden ayıran çizgi bulanıklaşmaktadır.

İç mimarların özellikleri de kendi içlerinde alt gruplara ayrılır. Bazı iç mimarlar dekor, mobilya ve küçük projelerle uğraşırken, diğerleri büyük projelerde estetik ve sanatsal kavramlar ışığında çalışmalarına daha teknik konularla devam ediyor. Bu, kişinin aldığı eğitim ve seçtiği çalışma tarzı ile ilgilidir.

İç mimar, bir binanın iç tasarımını, insanları etkileyen tüm faktörleri göz önünde bulundurarak insan ölçeğinde ele alır; Malzeme, detay, elektrik altyapısı, tesisat, aydınlatma, havalandırma, ergonomi, mekanın işlevi ve mekandaki dolaşımı tasarlayan kişidir. İç mimar, tasarım sürecinden projenin tamamlanmasına ve son rötuşlara kadar olan süreci tasarlayan, izleyen ve yöneten kişidir.

Modern toplumun değişen ihtiyaçları, iç mimarların mimari bir eğitim geçmişine sahip olmasını gerektiriyordu. Özellikle perakende sektöründe bina ana kabuğunu koruyor ve sık sık değişiyor ve yeni tasarımlarla kendini gösteriyor. Bu tür yenileme projeleri iç mimarinin gerçek çalışma alanıdır.

Basit ve geniş anlamda iç mimarlık, bir binanın sanatsal ve teknik işlemidir.

İÇ DEKORASYON NEDİR?

Dekoratör, bir mekanın estetik kaygılarıyla daha çok ilgilenir. Bu insanlar iç tasarımı sadece sanatsal anlamda düşünürler. Dekoratörler, binanın teknik özellikleri ve tadilatı konusunda bilgi ve yetkiye sahip değildir.

Dekoratör, bir binanın oluşumunda projeyi başından itibaren takip etmez, tasarımında, çiziminde ve detay analizinde yer almaz. Dekorasyonla uğraşan kişiler, mekanda sergilenecek zemin, duvar malzemesi, mobilya seçimi ve sanat eserlerinin seçimi gibi konuları ele alır.

Tüm dekoratörler ve iç mimarlar, çalışmalarını başarıyla tamamlamak için iç tasarım sanatına hakim olmalıdır.

özet

İç mimarlık, bir binayı oluşturan unsurların farkında olan, sanatsal ve teknik altyapısı ile iç mekanı en doğru şekilde çözen kişidir. Bu süreç binanın tasarımından başlar.
İç mimarlar, inşa edilmiş bir yapının içini planlayan ve tasarlayan insanlardır.
Dekoratörler ise iç mekanda kullanılacak unsurları ve renk şemalarını seçen kişilerdir.
‘İç tasarım’ terimi çok geniş bir şekilde kullanılmaktadır ve çok çeşitli beceri düzeylerini ve uygulayıcıları dikkate alabilir. Bu genellikle karışıklığın devreye girdiği yerdir. Bununla birlikte, belirli bir meslekteki çeşitli beceri seviyeleri tüm disiplinler için ortaktır.

İç tasarım eğitimi ile ilgileniyor

İç Mimar Ne İş Yapar?

İç Mimarlık Bölümü Nedir?

İç mimari; Bir binanın iç kısmında yapılan yapısal değişiklikleri temel alan bir mimarlık dalı. İç tasarımcılar, belirli bir işlevin, pratik amacın veya estetik tercihin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarımlar yaratır ve özelleştirir.

İç mimarlık ve mimarlık oldukça karışan meslek gruplarıdır. İç mimarlık elbette mimarlığın bir alt dalıdır ama burada asıl sorun dış mimarlık diye bir alanın olmamasıdır. Kısaca özetlemek gerekirse, mimarlar binaların dış tasarımları üzerinde çalışırken, iç mimarlar da binaların iç tasarımları üzerinde çalışırlar. Bireyleri yaşam, eğlence ve iş amaçlı yapısal iç tasarımda mimari ilkeleri uygulamaya ve profesyonel iç tasarımcı olarak çalışmaya hazırlayan bir program. Mimariyi, yapısal sistem tasarımını, ısıtma ve soğutma sistemlerini, iş ve güvenlik standartlarını, iç tasarımı, spesifik son kullanım uygulamalarını ve mesleki sorumlulukları ve standartları içerir.

İç Mimarlık Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

İç mimar olabilmek için mühendislik ve mimarlık fakültelerinin Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden birinden mezun olmanız gerekmektedir. Bu lisans bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Dört yıllık bu eğitim döneminde uygulamalı derslerin ağırlıkta olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle 3D (3D) tasarımda ustalaşabileceksiniz.

İç Mimarlık Bölümü Dersleri Nelerdir?

4 yıllık iç mimarlık eğitiminizi tamamlarsanız bu süre içerisinde;

Temel tasarım,
Tasarım Sunumu,
Tanımlayıcı geometri,
Güzellik Perspektifinden Medeniyet Tarihi,
Fatura Hesaplama,
İnşaat ve Tasarım Teknolojileri Stajı,
İç Mimarlık Atölyesi,
Teknik Çalışmalar I: Yapı ve Malzeme,
Tasarım Tarihi,
yapı,
Koruma ve Restorasyon Esasları

Bu, birçok dersten vb. sorumlu olacağınız anlamına gelir.

İç Mimarlık Mezunları Ne İş Yapar?

İç mimarlar her türlü konutun iç tasarımı üzerinde çalışabilirler.

İç Mimarlık Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

İç mimar unvanına sahip yetkin kişiler;

Mimarlık ofislerinde,
Yapı-dekorasyon firmalarında,
İnşaat şirketlerinde,
Beyaz eşya firmalarında,

Kendi çalışma alanlarını bulabilirler. Tüm bunların dışında iç mimarlık mezunları kendi çalışma alanlarını oluşturabilir, kendi işlerini yapabilirler.