İçeriğe atla

İç mimari ile dekorasyon arasındaki farklar nelerdir?

Bir iç mimar ve bir dekoratör arasındaki farklar nelerdir?
Bugün mimarlık, detaylarda derinleşen ve kök salmış alt dallarını piyasaya sürdü. Ortaya çıkan terimler anlam olarak eski ancak pratikte yeni olsa da kavramsal kafa karışıklığı meydana geldi. Birbiriyle en çok karıştırılan kavramlar mimarlığın alt dalları; iç mimar ve dekoratör terimleridir. Kavramların genel karışıklığı, bu mesleklerin görev ve sorumluluklarının başladığı ve bittiği yerdir.

İç mimari uygulama ile dekorasyon arasındaki farklar nelerdir?

Bugün mimarlık, detaylarda derinleşen ve kök salmış alt dallarını piyasaya sürdü. Ortaya çıkan terimler anlam olarak eski ancak pratikte yeni olsa da kavramsal kafa karışıklığı meydana geldi. Birbiriyle en çok karıştırılan kavramlar mimarlığın alt dalları; iç mimarlık ve iç dekorasyon terimleridir. Kavramların genel karışıklığı, bu mesleklerin görev ve sorumluluklarının başladığı ve bittiği yerdir.

Son yıllarda iç mimari ve dekorasyon terimlerinin derinlemesine açıklanmasında çeşitli faktörler etkili olmuştur. Bu çalışmalar iç mimarlık alanında verilen eğitimin gelişmesine katkıda bulunmuş ve iç mimarlık mesleğinin kapsamını arttırmıştır. İç mimarlığın dekorasyon ve mobilya seçim-düzeninden oluştuğu algısını değiştirerek, iç mimarın mesleğine mimari ve teknik açıdan yaklaşmasına katkıda bulunmuştur.

Sonuç olarak üniversite ve enstitülerdeki iç mimarlık ve dekorasyon bölümleri, verilen eğitimin içeriğini daha doğru yansıtarak isimlerini iç mimarlık olarak değiştirmiştir. Bu tür kurslar ve üniversite bölümleri hızla popülerlik kazanmış, sürekli artan mimarlık eğitimi altyapısına sahip öğrencileri eğiterek iç mimarlık ile mimarlık arasındaki farkı tam olarak ayırt etmeyi daha da zorlaştırmıştır.

İç mimarlık nedir? Daha da önemlisi iç mimar, iç tasarım ve dekorasyonu birbirinden ayıran unsurlar nelerdir?

Yazının devamında sizlere tüm bu mesleklerin farklı görev ve sorumluluklarını kısaca anlatmaya çalıştım.

İÇ MİMARLIK NEDİR?

Öncelikle iç mimarlık bir meslekten çok bir konudur.

İç mimarlık terimi, son yıllarda iç mimarların artan görev ve sorumluluklarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İç mimarlık eğitiminde altyapı geliştirilmiş ve bilgisayar destekli çizim programlarının (CAD) kullanımı yaygınlaşmıştır. Günümüzde birçok üniversitenin iç mimarlık bölümlerinde binaların teknik özellikleri üzerine dersler verilmekte ve iç mimarlık ile mimarlığı birbirinden ayıran çizgi bulanıklaşmaktadır.

İç mimarların özellikleri de kendi içlerinde alt gruplara ayrılır. Bazı iç mimarlar dekor, mobilya ve küçük projelerle uğraşırken, diğerleri büyük projelerde estetik ve sanatsal kavramlar ışığında çalışmalarına daha teknik konularla devam ediyor. Bu, kişinin aldığı eğitim ve seçtiği çalışma tarzı ile ilgilidir.

İç mimar, bir binanın iç tasarımını, insanları etkileyen tüm faktörleri göz önünde bulundurarak insan ölçeğinde ele alır; Malzeme, detay, elektrik altyapısı, tesisat, aydınlatma, havalandırma, ergonomi, mekanın işlevi ve mekandaki dolaşımı tasarlayan kişidir. İç mimar, tasarım sürecinden projenin tamamlanmasına ve son rötuşlara kadar olan süreci tasarlayan, izleyen ve yöneten kişidir.

Modern toplumun değişen ihtiyaçları, iç mimarların mimari bir eğitim geçmişine sahip olmasını gerektiriyordu. Özellikle perakende sektöründe bina ana kabuğunu koruyor ve sık sık değişiyor ve yeni tasarımlarla kendini gösteriyor. Bu tür yenileme projeleri iç mimarinin gerçek çalışma alanıdır.

Basit ve geniş anlamda iç mimarlık, bir binanın sanatsal ve teknik işlemidir.

İÇ DEKORASYON NEDİR?

Dekoratör, bir mekanın estetik kaygılarıyla daha çok ilgilenir. Bu insanlar iç tasarımı sadece sanatsal anlamda düşünürler. Dekoratörler, binanın teknik özellikleri ve tadilatı konusunda bilgi ve yetkiye sahip değildir.

Dekoratör, bir binanın oluşumunda projeyi başından itibaren takip etmez, tasarımında, çiziminde ve detay analizinde yer almaz. Dekorasyonla uğraşan kişiler, mekanda sergilenecek zemin, duvar malzemesi, mobilya seçimi ve sanat eserlerinin seçimi gibi konuları ele alır.

Tüm dekoratörler ve iç mimarlar, çalışmalarını başarıyla tamamlamak için iç tasarım sanatına hakim olmalıdır.

özet

İç mimarlık, bir binayı oluşturan unsurların farkında olan, sanatsal ve teknik altyapısı ile iç mekanı en doğru şekilde çözen kişidir. Bu süreç binanın tasarımından başlar.
İç mimarlar, inşa edilmiş bir yapının içini planlayan ve tasarlayan insanlardır.
Dekoratörler ise iç mekanda kullanılacak unsurları ve renk şemalarını seçen kişilerdir.
‘İç tasarım’ terimi çok geniş bir şekilde kullanılmaktadır ve çok çeşitli beceri düzeylerini ve uygulayıcıları dikkate alabilir. Bu genellikle karışıklığın devreye girdiği yerdir. Bununla birlikte, belirli bir meslekteki çeşitli beceri seviyeleri tüm disiplinler için ortaktır.

İç tasarım eğitimi ile ilgileniyor